Ik heb stoom | I’ve got steam

Ik heb stoom. Het zomert en ik kan niet naar het strand.

Ik heb stoom. Nederland wil geen giften uit het herstelfonds. Alles netjes terugbetalen en ook nog ‘hervormen’. Net zo lang tot jullie net zo calvinistisch zijn als wij. En ondertussen schuiven wij KLM een miljardje of wat toe waar we nooit meer iets van terugzien. Net zo hypocriet als wij, net zo benepen, verkrampt, betweterig, betuttelend, net zo Nederlands als Nederland, moeras in de delta.

Ik heb stoom. Maar ik heb het lekker afgeblazen vanmiddag. Rondje Wassenaarseweg. Vrijdag ga ik fietsen en ik doe verslag. Beloofd.

Ik heb stoom.

Verscheept en vervlogen

Boerenvlag

Ik heb ze gezien vanmorgen, die boeren in Noordwijk, op de stoep van Het Elfde Gebod, je weet wel met die buste van Pim Fortuyn. Van de Hotels van Oranje. Met hun trekkers. Maar ze krijgen bij mij niet meer aandacht dan ze verdienen, namelijk relatief weinig. Hun protest is aan het verkeerde adres. Ik bedoel, Harry Mens. En bovendien, dat is het belangrijkste, is het aan de maatschappij als geheel om te bepalen hoeveel er nodig zijn. Net als voor artsen, notarissen en kappers.

Er moet ook in Europees verband iets mee. Nederland produceert nu onevenredig veel agrarische producten, die allemaal verscheept en vervlogen moeten worden. Dergelijke intensieve productie moet haast wel gepaard gaan met grootschalig gebruik van groeibevorderende middelen. Het is de vraag of we daar gelukkig van worden.

En die boeren, moeten die dan maar zomaar stoppen? Nee, zij moeten fatsoenlijk schadeloos worden gesteld, zodat zij, als zij dat willen, hun bedrijf op een andere locatie in de EU kunnen voortzetten. Daarvoor moeten zij niet met Harry Mens praten, maar met Mark Rutte.

europa


Leren van jezelf. Gecontroleerd oud worden. Vervalbegeleiding. Repareren wat kan. Niks meer dan nodig. 

Of het was van gisteren, of het zit dieper, dat ik al een paar weken niet echt gewandeld heb. Dat mijn benen pijn deden en dat het warmer was zodat ik steeds even moest zitten. 

In plaats van mij nu zorgen te maken over wat ik straks nog kan doen, ga wandelen.

Terug thuis net voor de stemming in het Britse parlement. Het amendement van Letwin aangenomen. Buiten demonstreren de remainers, ik hoop dat ze winnen.

Trinity Session van The Cowbow Junkies gevonden (1988) en ‘Hymnen’ van Stockhausen, een origineel uit 1969. Hij steekt er de draak in met de verzamelde Europese volksliederen. 

Eerst Europa vormen en het dan verbeteren. Nog een lange weg te gaan.

Nu is nu (now is now)

DSC_8784

In Leiden hebben ze een oude batchfile gebruikt en dus ging mijn stempas, en dat van zo’n 2000 anderen, naar het vorige adres.

Morgen is het dan zover. En ik ben niet eens goed voorbereid. Wel in technische zin, want ik heb veel moeite moeten doen om een stempas te krijgen.

Ik wist altijd wat ik moest stemmen en dat kwam ook altijd eenduidig uit de stem- of kieswijzer. Maar nu vindt mijn hart dat ik meer met mijn hoofd moet stemmen.

Wat is nu eigenlijk belangrijker: dat ‘jouw’ partij het moreel bij het rechte eind heeft, of dat Europa blijft bestaan en nog wordt versterkt en uitgebreid? Het zou een switch van de Groenen naar de Liberalen betekenen. Daar moet ik echt nog even een nachtje over slapen. Maar aan de andere kant: deze partij trekt het felst van leer tegen de nationalistische krachten in dit land.

Het liefst zou ik op een buitenlandse partij willen stemmen, want ik ben niet van Nederland alleen. De partij die ik nu overweeg, wil dat dat straks kan.

Da’s toch ook al iets?

Ik slaap er nog een nachtje over. Nu is nu. 

Laat het aan hen

DSC_7711

Het lijkt lente, maar er groeit nog niets, of bloeit. Oostenwind, dus op het strand spoelt er niets aan. Bedrieglijk.

Er is veel te doen over de klimaatverandering. De politiek maakt vooral plannen voor over 30 jaar, wetend dat dat ver genoeg weg is om er niets mee te doen. Scholieren eisen nú actie. Zij hebben het bij het rechte eind. Actie is wat nu nodig is. Zij moeten moedig zijn en moediger worden, meer bewust van aan welke touwtjes zij moeten trekken. Consequent en consistent. Niet opgeven of laten vieren. Ik vertrouw erop dat zij dat kunnen.

Wat zij doen is niet spijbelen, maar burgerlijke ongehoorzaamheid. Een morele plicht eerder dan een overtreding. De schoolleiding moet geen toestemming geven. Zij moeten ook niet niet toestemming geven. Ze gaan er niet meer over.

Laat het aan de kinderen, het is onze enige kans.

Check this out:
https://www.youtube.com/watch?v=H2QxFM9y0tY&app=desktop

Die trilt in elk levend hart

DSC_7648

‘VELEN VIELEN – ZO WEERLOOS
ALS HALMEN VOOR DE ZEIS
ENKELEN STONDEN – EN ZONGEN
ZONGEN EEN OUDE WIJS
DE OUDE WIJS – VAN VRIJHEID
DIE TRILT IN ELK LEVEND HART’.

(https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/620/den-haag%2C-%27centraal-monument-voor-gevallen-ptt%27ers%27)

Den Haag, Centraal monument voor gevallen PTT-ers.

Stop Brexit Now!

Atlantik Wall

Niks Brexit, we need you! De Atlantik Wall, die een Britse invasie moest stoppen, is oud, verkalkt en verkruimeld, kijk maar. Het VK is de tweede economische kracht in de EU. Als het wegvalt, blijft alleen Duitsland om ons overeind te houden. Alsof een ouder afhaakt na een scheiding. Geen bezoekregeling, geen weekenduitwisseling, geen alimentatie.

Blewbird is van Europa. Iedereen hoort er bij en iedereen is verantwoordelijk. Niks afbreken, niks cynisch neo-conservatisme en laissez-faire. Opbouwen en beter maken, sterker, een open maatschappij, met meer ruimte voor anderen. Er is nog een kans.

Stay with us, please! Stop Brexit now!

By the way: als May in het geheim (ook) niet wil brexitten, is zij wel degelijk op de goede weg.